Archeonic vydali lyric klip ku skladbe "Stray Soul"