Wormed – Pripravení na vydanie nového plnohodnotného albumu